تی شو تک لگن با سطل اضافه PVC

تی شو تک لگن با سطل اضافه PVC

0 از 5

تی شو تک لگن با سطل اضافه PVC

توضیحات

تی شو تک لگن با سطل اضافه PVC

تی شوی صنعتی ابزاری است برای نظافت سریعتر.تی شو تک لگن با سطل اضافه PVC دارای یک آبگیر برای آب کثیف می باشد.

تی شوی صنعتی دارای تی خشک کن میباشد که میتواند به راحتی آب تی را بگیرد.

از تی شو تک لگن با سطل اضافه PVC می توان در درمانگاه ها و اداره ها و باشگاه ها و سازمان ها و مجتمع های تجاری و مواد غذایی و. . استفاده کرد.

در همه مکان های عمومی که در آن خیلی رفت وآمد می شود و  تمیز کردن زیادی را می خواهد، از تی شوی و ترالی نظافت استفاده می شود .

به این دلیل که اگر این محیط ها با تی معمولی پاک شوند و زمانی که تی آلوده می شود آن را داخل سطل کنیم خیلی آسان بیماری و کثیفی منتقل می شود و به دلیل اینکه آب تی کامل خارج نمی شود رد تی باقی می ماند و مکان مورد نظر آلوده و کثیف می شود اما اگر محصول تی شو تک لگن با سطل اضافه PVC را به کار بگیرید خیلی آسان تی پاک می شود و هم خیلی آسان خشک می شود زیرا این محصول منبع آب دارد و جایی دارد که با فشار اهرم تی تمیز و خشک می شود و آب به دست آمده از خشک شدن تی درون بخشی در منبع قرار می گیرد و همچنین به سبب زیاد شدن سرعت تمیز کردن به ویژه تی زنی به کار می رود.

 

تی شو تک لگن با سطل اضافه
تی شو تک لگن با سطل اضافه PVC
شما این محصول را به سبد خرید اضافه کرده اید: