تی شو دو لگن

توضیحات

تی شو دو لگن

تی شوی صنعتی ابزاری است برای نظافت سریعتر.تی شو دو لگن دارای دو آبگیر یکی برای آب تمیز و یکی برای آب کثیف می باشد.تی شو دو لگن دارای تی خشک کن میباشد که میتواند به راحتی آب تی را بگیرد.

تی شو دو لگن می توان در درمانگاه ها و اداره ها و باشگاه ها و سازمان ها و مجتمع های تجاری  های مواد غذایی و. . استفاده کرد.

در همه مکان های عمومی که در آن خیلی رفت وآمد می شود و  تمیز کردن زیادی را می خواهد، از تی شوی و ترالی نظافت استفاده می شود .

به این دلیل که اگر این محیط ها با تی معمولی پاک شوند و زمانی که تی آلوده می شود آن را داخل سطل کنیم خیلی آسان بیماری و کثیفی منتقل می شود و به دلیل اینکه آب تی کامل خارج نمی شود رد تی باقی می ماند و مکان مورد نظر آلوده و کثیف می شود اما اگر محصول تی شو تک لگن با سطل اضافه PVC را به کار بگیرید خیلی آسان تی پاک می شود و هم خیلی آسان خشک می شود زیرا این محصول منبع آب دارد و جایی دارد که با فشار اهرم تی تمیز و خشک می شود و آب به دست آمده از خشک شدن تی درون بخشی در منبع قرار می گیرد و همچنین به سبب زیاد شدن سرعت تمیز کردن به ویژه تی زنی به کار می رود.

تی شو دو لگن
تی شو دو لگن با ظرف اضافه روی دسته 
شما این محصول را به سبد خرید اضافه کرده اید: